100-lecie ZSBiO w Jarosławiu

Strona o obchodach jubileuszu 100-lecia naszej szkoły

Kalendarium

01.10.1911 – Początek działalności C. K. Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Jarosławiu.

1914 – Zajęcie przez wojska austriackie budynku szkoły na cele kwaterunkowe.

1921 – Wznowienie zajęć w Państwowej Szkole Rzemiosł Budowlanych.

1925 – Przekształcenie PSRB w Państwową Szkołę Budownictwa.

14.10.1934 – Pierwszy sztandar szkoły.

1937 – Początek Liceum Budowlanego.

11.11.1939 – Zamknięcie szkoły z rozkazu władz niemieckich.

1940 – Wznowienie działalności Państwowej Zawodowej Szkoły Budownictwa.

06.05.1940 – Aresztowanie przez gestapo grupy uczniów oraz wywiezienie ich do Tarnowa i do obozu w Oświęcimiu.

1944 – Spalenie szkoły przez Niemców.

12.09.1944 – Rozpoczęcie zajęć po wyzwoleniu Jarosławia. Powstaje Liceum Budowlane z wydziałem drogowo-wodnym.

1945 – 1947 – Odbudowa głównego obiektu szkoły. Otwarcie Gimnazjum i Liceum Mierniczego.

12.11.1947 – Otwarcie Liceum Technologiczno-Chemicznego.

1950 – Wyodrębnienie się Liceum Mierniczego i Technologiczno-Chemicznego.

1951 – Usamodzielnienie się Technikum Drogowego.

1957 – Dwustopniowy system kształcenia. Powstanie Szkoły Rzemiosł Budowlanych i Technikum Budowlanego 3 – letniego.

23.09.1966 – Wręczenie szkole nowego sztandaru.

27.11.1966 – Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci uczniów poległych w II wojnie światowej.

1966 – Kolejna reforma szkolnictwa zawodowego. Powstanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej i Technikum Budowlanego.

1972 – Utworzenie Policealnego Studium Zawodowego.

01.09.1973 – Oddanie do użytku nowych warsztatów szkolnych.

15.03.1975 – Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych. Utworzenie Technikum Budowlanego dla Pracujących.

14.04.1980 – Otwarcie Izby Pamięci i Tradycji.

1981 – Początek działalności Technikum Budowlanego 5 – letniego.

1986 – Jubileusz 75-lecia szkoły. Nadanie szkole imienia króla Kazimierza Wielkiego. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

1990 – Wymiana młodzieży ze Szkołą Zawodową w Fűrstenfeldbruck koło Monachium.

1996 – Powstanie z Warsztatów Szkolnych odrębnej placówki – Centrum Kształcenia Praktycznego.

1997 – Zwycięstwo uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – szkoła najlepszą budowlanką w Polsce.

2000 – Powstanie Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym i zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.

2003 – Powstanie klas 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzoną nauką języka obcego i informatyką oraz innowacyjnym programem z przysposobienia obronnego.

2003 – Szkoła gospodarzem Centralnego Finału XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego.

2009 – Rozpoczęcie realizacji w szkole Projektów Unijnych wspomagających rozwój uczniów i ich zainteresowania w zakresie j. angielskiego, fizyki i matematyki.

2011 – Nadanie szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”.

2011 – Jubileusz 100-lecia istnienia szkoły.

Komentowanie wyłączone.